logotyp

Jakie uprawnienia daje karta"Ełcka Karta Rodziny 3+" uprawnia do:

 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez  Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Ełku.
 • 25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie
  z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z Ełckiej Kolei Wąskotorowej prowadzonej przez Muzeum Historyczne w Ełku zgodnie z uchwałą Nr VII.72.15 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie " Ełckiej Karty Rodziny 3+"

   

 • Zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji: Katalog przedsiębiorców