logotyp

Jakie uprawnienia daje karta"Ełcka Karta Rodziny 3+" uprawnia do:

 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez  Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Ełku.
 • 25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie
  z uchwałą Nr XLIII.433.18 Rady Miasta Ełku z dnia 27.03.2018 r.
  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.
 • Muzeum Historyczne w Ełku zgodnie z uchwałą Nr VII.72.15 Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie " Ełckiej Karty Rodziny 3+"
 • Zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji: Katalog przedsiębiorców