logotyp

AKTUALNOŚCI

ZMIANY W REGULAMINIE ZASAD WYDAWANIA I KORZYSTANIA
Z "EŁCKIEJ KARTY RODZINY 3+"

Celem jest ułatwienie niezameldowanym mieszkańcom Ełku dostępu do korzystania z Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz ujednolicenia załączników z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny, w dniu 28 listopada 2017 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę o wprowadzeniu zmian do Regulaminu zasad wydawania i korzystania z "Ełckiej Karty Rodziny 3+".
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami o przyznanie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" bedą mogły starać się nie tylko osoby zameldowane na terenie Miasta Ełku, dla których regulain również przewiduje korzystne zmiany, ale także i osoby zamieszkałe, które nie posiadają stałego bądź czasowego meldunku na terenie Ełku.
Szczególne zmiany nastąpiły w kwestii załączników składanych do wniosków
o wydanie/przedłużenie Ełckiej Karty Rodziny 3+. W przypadku osób zamieszkałych ale niezameldowanych na terenie  Miasta Ełku do wniosku dołączyć należy:
- w przypadku rodzica lub opiekuna: ksero dowodu tożsamości oraz ksero pierwszej strony formularza PIT złożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ w Urzędzie Skarbowym w Ełku, z której wynika, że urząd ten jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby, zawierającej urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzającej złożenie go w urzędzie skarbowym lub w postaci potwierdzenia elektronicznego złożenia) albo inny dokument, który potwierdza, że Urząd Skarbowy w Ełku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy) albo inny dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Ełku
z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Ełku, opłaca w Ełku podatek
od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Ełku).
- w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia: ksero skróconego odpisu aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej:
- ksero legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka: ksero postanowienia sądu.
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W przypadku osób zameldowanych na terenie Miasta Ełku do wniosku dołączyć należy:
- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej
zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
Zmianie uległ także wzór "Ełckiej Karty Rodziny 3+" oraz wzór wniosku o wydanie/ przedłużenie "Ełckiej Karty Rodziny 3+". Wnioski należy składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, 19 – 300 Ełk.

Więcej informacji na stronie:

http://3plus.miasto.elk.pl/index.php/component/k2/item/92-dokumenty-do-zlozenia-wniosku

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Przedłużenie Ełckiej Karty Rodziny 3+ na rok 2017


Zapraszamy posiadaczy „Ełckiej Karty Rodzina 3+" do przedłużenia jej okresu ważności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Kartę można przedłużyć bezpłatnie w Wydziale
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole. W przypadku dzieci studiujących, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest też meldunek na terenie miasta Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem. Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku.


"Ełcka Karta Rodziny 3+" uprawnia do:

 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury,
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z Ełckiej Kolei Wąskotorowej prowadzonej przez Muzeum Historyczne w Ełku,
 • 25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
 • zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji,

Kartę można przedłużyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15.

_________________________________________________________________________________________________________

Miasto Ełk wspiera rodziny wielodzietne oraz seniorów


Ełcki samorząd w ramach prowadzonej polityki społecznej wspiera rodziny wielodzietne, przyznając „Ełcką Kartę Rodziny 3+”. Natomiast od kwietnia 2016 r. seniorom zamieszkałych na terenie naszego miasta wydawana jest „Ełcka Karta Seniora”. Posiadaczom kart przysługują odpowiednie zniżki u wszystkich partnerów obu tych akcji.
„Ełcka Karta Rodziny 3+” oraz „Ełcka Karta Seniora” to inicjatywy realizowane w ramach prowadzonej polityki społecznej przez samorząd miejski. W ramach akcji wsparciem objęte są rodziny wielodzietne oraz seniorzy (spełniający określone kryteria), którym przyznawane są karty rabatowe. Posiadaczom kart przysługują odpowiednie
zniżki u wszystkich partnerów biorących udział w akcji.


Ełcka Karta Rodziny 3+" – wspiera rodziny wielodzietne


"Ełcka Kartę Rodziny 3+" mogą otrzymać członkowie ełckich rodzin wielodzietnych, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Karty przysługują rodzinom, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia, w przypadku dzieci uczących się do ukończenia nauki w szkole, w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Ważne jest aby rodziny zameldowane były na terenie Miasta Ełku na pobyt stały i pod wspólnym adresem.
Karta uprawnia do:

 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury,
 • 50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku,
 • 25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
 • zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji.
  Warunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny jest złożenie wniosku osobiście przez rodzica w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2,
  I piętro, pok. nr 15:

- w poniedziałki od 8:00 do 16:00,
- od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
Karta wydawana jest rodzinom wielodzietnym bez względu na status materialny.  


„Ełcka Karta Seniora”

Od 1 kwietnia 2016 r. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku można pobierać wnioski o przyznanie Ełckiej Karty Seniora. Wnioski są przyjmowane przez cały rok. Inicjatywa jest elementem polityki społecznej realizowanej w Ełku, wspierającej seniorów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Do dnia 26 lipca 2016 r. do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęły 1972 wnioski o wydanie Ełckiej Karty Seniora, natomiast wydano 1557 kart. Do akcji przystąpiło 21 partnerów, w tym 18 prywatnych przedsiębiorców (stan na 26 lipca).
Karta uprawnia do:

 • 25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi (korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • 50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku,
 • 20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł (oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i inne),
 • zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora" na podstawie porozumienia.

„Ełcka Karta Seniora" przyznawana jest ełckim seniorom, bez względu na status materialny. Karty będą wydawane bezpłatnie na czas nieokreślony po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku: za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. '; document.write(''); document.write(addy_text93819); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pocztą na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki Społecznej ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15 z dopiskiem „ Ełcka Karta Seniora".

Więcej informacji oraz wzór wniosku na:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/19278_UR.177.16.pdf,_____________________________________________________________________________________________________

 Karta Dużej Rodziny

Karta Duzej RodzinyW Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku można składać wnioski
o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która stanowi system zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci obowiązujący na terenie całego kraju.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i ulg dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci obowiązujący na terenie całego kraju. Od 16 czerwca ełckie rodziny mogą złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku wniosek o wydanie kart. Nabór będzie prowadzony na bieżąco (nie jest ograniczony terminem). Pierwsze karty będą wydawane rodzinom już w lipcu.

Ogólnopolska karta funkcjonować będzie niezależnie od obowiązującej w naszym mieście „Ełckiej Karty Rodziny 3+". Oznacza to, że rodziny zainteresowane systemem zniżek obowiązujących w całej Polsce muszą złożyć oddzielny wniosek.

Katalog zniżek i ulg proponowanych w ramach karty ogólnopolskiej zamieszczony jest na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny. Karta, podobnie jak w przypadku ełckich kart, przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom ogólnopolska karta wydawana będzie dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadkeu kontynuowania nauki. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny.

Więcej informacji na temat Kart Dużej Rodziny można uzyskać:

 • na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl
 • na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl
 • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 62 65/66

_______________________________________________________________________________________